fbpx

Category Archives: Uncategorized

Wady i Zalety Instalacji Fotowoltaicznej

Głównym zadaniem instalacji fotowoltaicznych jest produkcja energii elektrycznej, aby móc ją później wykorzystać do zasilania odbiorników znajdujących się w domu, w gospodarstwie rolnym bądź przemysłowym. Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna składa się z wielu komponentów m.in. paneli fotowoltaicznych, inwertera, przewodów, wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i innych elementów, które są równie ważne. Mimo wszystko instalacja fotowoltaiczna podobnie jak inne urządzenia, maszyny ma pewne zalety i wady. Dlatego poniższy artykuł opiszę pokrótce najważniejsze zalety i wady instalacji fotowoltaicznej.

Jak działa Fotowoltaika?

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Najprostszy sposób wykorzystania energii ze Słońca jest instalacja fotowoltaiczna. Na samym początku w skład instalacji fotowoltaicznej wchodził panel fotowoltaiczny i przewód , który bezpośrednio zasilał odbiornik prądu stałego. Jednak wszystkie odbiorniki jakie mamy w domu są zasilane prądem przemiennym dlatego należało rozbudować instalacje fotowoltaiczną o jeszcze inne urządzenia które pozwolą przekształcić energię prądu stałego na energię prądu przemiennego przez fotowoltaikę. I tak w skład poprawnie zbudowanej instalacji fotowoltaicznej powinny wchodzi przede wszystkim panele fotowoltaiczne i inwerter. To są dwa najważniejsze elementy instalacji fotowoltaicznej.

Niemniej jednak oprócz tych urządzeń, instalacja fotowoltaiczna powinna zostać wyposażona w inne równie istotne komponenty. Panele fotowoltaiczne można łączyć szeregowo, równolegle lub szeregowo-równolegle, te połączenia wykonuję się za pomocą kabli solarnych i szybkozłączek. Kable fotowoltaiczne charakteryzują się większą średnicą zewnętrzną niż zwykłe kable, ponieważ wykonane są z podwójnej izolacji. Kabale fotowoltaiczne są prowadzone pod panelami fotowoltaicznymi, dlatego narażone są trudne warunki atmosferyczne (mróz, wysokie temperatury, deszcz, śnieg) dlatego na tyle ile możliwe w miejscach przejść miedzy panelami fotowoltaicznymi i do inwertera należy prowadzić kable fotowoltaiczne w rurach karbowanych (peszle) odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dokonując łączenia przewodów fotowoltaicznych z inwerterem należy korzystać z szykbozłączek dostarczonych przez producenta inwertera fotowoltaicznego. Wszystkie połączenia za pomocą szybkozłaczek trzeba tak wykonywać aby one nie leżały swobodnie na dachu, ze względu na możliwość dostania się do nich wody.

Inwerter fotowoltaiczny często nazywany jest sercem instalacji fotowoltaicznej ponieważ on odpowiada za konwersje energii prądu stałego na energię prądu przemiennego. Dobry inwerter fotowoltaiczny jest wyposażony w ochronę przed przepięciami i posiada ochronę przed praca wyspową w przypadku zaniku napięcia na sieci elektroenergetycznej. Następnie inwerter fotowoltaiczny jest połączony za pomocą przewodów z naszą instalacją elektryczną. W każdej instalacji elektrycznej aby zapewnić bezpieczeństwo stosujemy odpowiednie zabezpieczenia. I tak po stronie DC i AC stosujemy rozłączniki, które umożliwią  przeglądy i naprawy instalacji fotowoltaicznej oraz rozłączniki nadprądowe, chroniące instalacje przed zwarciami.

Jak widać instalacja fotowoltaiczna składa się nie tylko z paneli fotowoltaicznych ale również z innych równie ważnych elementów, nie odpowiednie dobranie lub oszczędność na komponentach może mieć poważne konsekwencje włącznie z pożarem lub krótszą żywotność naszej instalacji fotowoltaicznej. Instalacja fotowoltaiczna dodatkowo może składać się z akumulatora i regulatora ładowania (jeżeli inwerter fotowoltaiczny nie posiada takiej funkcji), te właśnie urządzenia są kolejnymi elementami, które pozwalają nam magazynować wyprodukowana energię i stać się niezależnym energetycznie.Co to jest Inwerter Fotowoltaiczny?

Co to jest inwerter fotowoltaiczny?

Inwerter fotowoltaiczny (falownik) jest to najdroższy po panelach fotowoltaicznych element instalacji fotowoltaicznej. Głównym zadaniem inwertera fotowoltaicznego jest przekształcanie energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych, która jest w postaci prądu i napięcia stałego, na energię elektryczną prądu przemiennego, zgodnie z parametrami w sieci publicznej (230/400 V, 50 Hz).

Oprócz tej zasadniczej funkcji jaką spełnia inwerter fotowoltaiczny w instalacji fotowoltaicznej, pełni inwerter fotowoltaiczny również wiele innych funkcji. Zadaniem inwertera fotowoltaicznego jest automatyczna synchronizacja z siecią, odcięcie inwertera fotowoltaicznego od sieci w razie zaniku napięcia oraz kontrolowanie produkcji energii przez moduły fotowoltaiczne i prowadzenie statystyk z tej produkcji. Moc inwertera fotowoltaicznego jest w granicach od kliku watów do setek kilowatów.