fbpx

Mimo wyczerpania środków w programie Mój Prąd Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej zwiększa budżet o dodatkowe 100 mln zł, co daję szanse na skorzystanie z programu większej ilości osób.

Ministerstwo zauważyło, że jest to szansa dla kolejnych 20 tysięcy wniosków. Warto przypomnieć, że to dofinansowanie jest oferowanych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczna na własne potrzeby o mocy 2- 10 kW, wnioski można składać w formie elektronicznej do 18 grudnia 2020 roku. NFOŚGiW poinformował, że do 6 listopada wpłynęło 200 tys. wniosków o łącznej wartości 1 mln złoty. Moc instalacji ze złożonych wniosków to 1,2 GW, które wyprodukują około 1.200 GWh/rok energii elektrycznej. Jak widać ministerstwo widzi nadzieję w instalacjach fotowoltaicznych dlatego dalej prowadzi nabór wniosków. Niedawno Minister Klimatu i Środowiska zapowiedział, że program Mój Prąd będzie kontynuowany w kolejnym roku i w dodatku będzie rozszerzony o kolejne instalacje ze źródeł odnawialnych.