fbpx

Wielu inwestorów zastanawia się jaką moc instalacji fotowoltaicznej wybrać na własne zapotrzebowanie. Każdy z nas może wykonać prosty audyt energetyczny zużycia energii elektrycznej.

Na większości faktur za prąd większość dystrybutorów określa zużycie energii elektrycznej w ciągu okresu rozliczeniowego. Na fakturach w których nie znajdują się takie informacje można zliczyć ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i podzielić przez ilość faktur za prąd w ciągu roku.

Jednak wiele gospodarstw rozpoczyna budowę domu i pragnie założyć instalację fotowoltaiczną w celu ograniczenia wydatków za energię elektryczną. W tym przypadku należy posłużyć się wynikami badań, które mówią o średnim zużyciu energii w gospodarstwie domowym. Mały dom, w którym zamieszkują dwie dorosłe osoby będzie potrzebował około 1,5 kW mocy, średnie domy zamieszkałe przez trzy osoby będą potrzebowały instalacji około 3 kW, zaś duże domowe zamieszkałe przez czteroosobową rodzinę, potrzebują instalacje o mocy 5 kW. Należy podkreślić, iż są to dane dla domów w których nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej.

W Polsce nadal obowiązuję system opustów, w którym instalacje do 10 kW za magazynowanie energii pobierane jest 20% zmagazynowanej energii elektrycznej, a dla instalacji powyżej 10 kW jest to już 30%. Warto pamiętać, aby instalacja nie była przewymiarowana, gdyż energię, której nie pobierzemy z magazynu przepada, a zbyt mała instalacja powoduję pobór energii z sieci w szczególności w sezonie jesienno-zimowym.