fbpx

Opłata mocowa – wyższe ceny prądu w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku do rachunku za energię elektryczną dojdzie kolejna pozycja – opłata mocowa. Dla gospodarstw domowych opłata będzie się różnic w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej i wyniesie od 1,87 zł/mies. do 10,46 zł/mies. netto.

Poniżej przedstawiono szczegóły opłaty mocowej:

  • 1,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh
    energii elektrycznej
  • 4,48 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200
    kWh energii elektrycznej
  • 7,47 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej
  • 10,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej
  • 0,0762 zł/kWh – w odniesieniu do innych odbiorców końcowych – w tym dla firm

Założenia opłat

Osoby korzystające z paneli słonecznych mogą w znacznym stopniu lub nawet całkowicie ograniczyć pobór z sieci energetycznej, jeżeli instalacja pokryję w całości zapotrzebowanie na energię elektryczną, więc opłata mocowa ich nie będzie dotyczyć. Najbardziej dotkniętą grupą, będą przedsiębiorcy, ponieważ oni zużywają najwięcej energii elektrycznej. Opłata będzie obowiązywać na szczytowe zużycie mocy w systemie, między 7.00 a 22.00, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), czyli wtedy, kiedy jest najwyższe zapotrzebowanie energetyczne firm. Wysokość opłaty za 1 MWh będzie wynosić 76,20 zł. Autorzy ustawy w ten sposób chcą wpłynąć na przedsiębiorców, aby inwestowali we własne źródła energii, ponieważ odbiorcy korzystający z paneli fotowoltaicznych mogą w znacznym stopniu ograniczyć pobór prądu z sieci energetycznej.

Warto podkreślić, że od 2019 roku prosumentami mogą być także przedsiębiorcy wytwarzających energię na własny użytek.