fbpx

Obecnie w Polsce wyróżniamy następujące źródła dofinansowania na instalację fotowoltaiczne. Jednym z nich jest program Mój Prąd, jest to ogólnopolski program dofinansowujący zakup i montaż
instalacji fotowoltaicznych.

Do tego programu mogą się zgłaszać osoby fizyczne, kwota dofinansowania. Którą można uzyskać to 5 000 zł. Program ten jest zarezerwowany dla klientów których instalacja jest mocy od 2 kW do 10 kW. Przydzielaniem dofinansowania zajmuję się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania. Wnioski można składać osobiście w siedzibie NFOŚiGW, pocztą oraz elektroniczne. Wnioski online można składać za pomocą strony internetowej: gov-mojprad. Można go podpisać podpisem przez profil zaufany, e-dowodem, certyfikatem kwalifikowanym. Na tej stronie można pobrać wniosek do wypełnienia w celu złożenia go wersji papierowej oraz wzory wszystkich załączników.

Rolnictwo

Rolnicy mogą skorzystać z ulgi w podatku rolnym. Zgodnie z art. 13 o podatku rolnym, płatnikom, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska lub Odnawialne Źródła Energii, przysługuje ulga inwestycyjna. Polegająca na odliczeniu od podatku rolnego 25 % kosztów inwestycji. Inwestycję tego typu można odpisywać od podatku rolnego przez 15 kolejnych lat. Instalacja fotowoltaiczna musi być zrealizowana ze środków własnych lub kredytu bankowego oraz położona na terenie gminy, w której opodatkowane są dane grunty rolne. Rolnik korzystający z ulgi nie może starać się o dofinansowanie na instalacje z programu Mój Prąd.

Ograniczenie Emisji, a Dofinansowanie

Program Czyste Powietrze celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów jednorodzinnych, wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła na nowoczesne m.in. instalacje fotowoltaiczne. Korzystając z tego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w formie pożyczki lub dotacji. O dofinansowanie mogą się starać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł, a maksymalny to 53 tys. zł. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym przez cały okres realizacji programu (2018-2029). Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Przykład – Energia Plus

Program Energia Plus jest przykładem dofinansowania na poziomie ogólnopolskim. Celem tego programu jest znaczący rozwój rynku prosumenckiego w Polsce, który ma wspierać powstawanie nowych instalacji OZE, głównie instalacji fotowoltaicznych, do 500 kW. Program ten jest idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu. Program ten w ramach dofinansowania pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł). Okres kwalifikowalności kosztów to od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat dla inwestycji. Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Instalacje montowane na gruncie lub na budynkach gospodarczych poza bryłą budynku mieszkalnego objęte są 8% podatkiem VAT.